lnwshop logo

บทความ

แชร์เลย!! กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา วันที่ 20 มี.ค. - 18 เม.ย. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา วันที่ 20 มี.ค. - 18 เม.ย. 2561ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่ปเิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 160 อัตรา เงินเดือน 15000 - 16500…
ประกาศ++สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. เปิดสอบพนักงานราชการ 23 อัตรา วันที่ 19 - 23 มี.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใ…
แชร์เลย!! เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ด้วยสำนักงาน ก.…
แชร์เลย สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดสอบพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก 8 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 18,000.-บ./เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ไม่ต้องผ่านภาค ก 8 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 18,000.-บ./เดือน สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการ สถาบันการพลศึกษา 333 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ 1. ชื่อตำแห…
เปิดสอบแล้ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 10 อัตรา วันที่ 20 ก.พ. - 12 มี.ค. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 10 อัตรา ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1.ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบ…
ประกาศสอบแล้ว กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมธนารักษ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้…
<<NEW>>แนวข้อสอบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT ใหม่ล่าสุด
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แนวข้อสอบ นักงบประมาณและการเงิน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แนวข้อสอบ บุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แนวข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แนวข้อสอบ นักบริหารงานขาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาช…
แจกฟรีแนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แจกฟรีแนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง 1. การคลัง หมายถึง ก. การดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล ข. การดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชีของรัฐบาล ค. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินของรัฐบาล ง. การดำเนินงานเกี่ยวกับการหารายได้ของรัฐบาล 2. การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ก. ให้เบิกตามรายการที่กำหนดในเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจำงวด ข. ให้กระทำได้ก…
ประกาศ++โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [หลักสูตร 3 ปี] ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ [หลักสูตร 3 ปี] ปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2561รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล้ว) เท่านั้น จำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. เพื่อส่งไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (ฮอทไลน…
ประกาศสอบ #กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 200 อัตรา วันที่ 26 ม.ค.- 15 ก.พ. 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 200 อัตรา คุณณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 241 บทความ

นี่คือกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง เช่น แบนเนอร์ โปรโมชั่น บทความ แนะนำร้านค้า หรือ รายการสินค้าเด่น เป็นต้น โดยคุณสามารถแก้ไขหรือลบกล่องนี้ได้หากคุณต้องการ ซึ่งมีวิธีการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการแก้ไขข้อความในกล่อง

เข้าสู่โหมดตกแต่งร้าน > คลิกเลือกที่กล่องนี้ > เลือกเมนูข้อความ
จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อความ หรือ ลบกล่องได้ด้วยการคลิกไอคอนถังขยะค่ะ

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบ "รัฐวิสาหกิจ" [235]
แนวข้อสอบกระทรวงกลาโหม [224]

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม45,552 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด31,522 ครั้ง
เปิดร้าน9 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท17 มี.ค. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

0879534318

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านแนวข้อสอบ
ร้านแนวข้อสอบ
www.xn--22c0baaazi6h2a3ab3ucd3hdx.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมเฉลย งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ++แนวข้อสอบใหม่++คู่มือเตรียมสอบ++เอกสารติวด่วน++
เบอร์โทร : 0879534318
อีเมล : testing3029@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก