lnwshop logo

บทความ

[[เปิดสอบ]]กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา วันที่ 28 มิ.ย.- 5 ก.ค. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา กรมกิจการผู้สูงอายุ เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมกิจการผู้สูงอายุ 539/2 อาคารยิปซั่มมหานคร ชั้น 20 โซนบี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมห…
(ไม่ต้องผ่านภาค ก)เปิดสอบ กองทัพเรือ จำนวน 88 อัตรา วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
แชร์ด่วน!! กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 25601.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรจุเข้ารับราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2560 ระดับต่ำกว่าปริญาตรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)- สาขาคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน …
ประกาศสอบ++กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตราวันที่ 19 มิ.ย. - 10 ก.ค 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แชร์ด่วน!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแด…
((เปิดสอบ))#กรมธนารักษ์ เปิดสอบจำนวน 65 อัตรา วันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กองบริหารทรัพยากรบุคคล การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสาม…
((ข่าวอัพเดทล่าสุด)) เปิดสอบท้องถิ่น จำนวน 21,605 อัตรา ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดทข่าวเปิดสอบท้องถิ่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน2560เผยบัญชีตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( สอบท้องถิ่น 2560 ) ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดได้ดังนี้บัญชีตำแหน่งว่างใช้เปิดสอบท้องถิ่น 2560 ของแต่ละจัง…
ประกาศสอบ++กองพลทหารราบที่ 4 เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 77 อัตราวันที่19 - 21 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนโครงการหน่วยจัดตั้งใหม่ ประจำปี 2560 ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 77 อัตรา1.ตำแหน่ง พลขับรถ 35 อัตรา2.ตำแหน่ง เสมียน 20 อัตรา3.…
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ 20 อัตราวันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 5 - 26 มิถุนายน 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 20 อัตรา ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร…
ประกาศ!! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็น อสพ.จำนวน 200 อัตราวันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 70 จำนวน 200 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทจำนวน 200 อัตราคุณสมบัติเฉพาะส…
ประกาศ!!! กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)จำนวน 60 อัตรา 22 - 25 พฤษภาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)จำนวน 60 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 สมัครด้วยตนเอง 22 - 25 พฤษภาคม 25601.กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ จำนวน 34 อัตรา - พลขับรถ 31 อัตรา - เสมียน 2 อัตรา - พลสูทกรรม 1 อัตรา2.กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จํานวน 26 อั…
ประกาศสอบ!! กฟผ.รับสมัครบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจำนวน 30 อัตราวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 29/2560 เรื่อง การรับสมัครงาน กฟผ. อัตราท้องถิ่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติของผู้สมัคร ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร TOEIC ไม…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 181 บทความ

CATEGORY

คู่มือเตรียมสอบ "รัฐวิสาหกิจ" [231]

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม28,682 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด20,132 ครั้ง
เปิดร้าน9 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 มิ.ย. 2560

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

0879534318

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านแนวข้อสอบราชการ
ร้านแนวข้อสอบราชการ
www.xn--22c0baaazi6h2a3ab3ucd3hdx.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ พร้อมเฉลย งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ++แนวข้อสอบใหม่++คู่มือเตรียมสอบ++เอกสารติวด่วน++
เบอร์โทร : 0879534318
อีเมล : testing3029@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top